20080409 Swarthmore Lax vs. Washington College - SDeSimone