20070411 Swarthmore Lax vs. Washington College - SDeSimone