20060426 Swarthmore Lax vs. Washington College - SDeSimone