20090621 Yellow Jackets @ Southington Showdown - SDeSimone